Vítejte na stránkách věnovaných rakouským polním myslivcům z dob napoleonských válek .

autorem ilustrací je Jan Vogeltanz

Použité ilustrace jsou součástí článku Lubomíra Uhlíře -www.primaplana.cz/news/polni-myslivci-a-valka-roku-1866/