K.k. Jäger- Bataillon

Rakouští polní myslivci

 

 

Náš cíl.

 Naším cílem je co možná nejlépe rekonstruovat jednotku rakouských polních myslivců se vším co k tomu patří. Nejenom tedy výstroj a výzbroj, ale i táborový život a bojovou činnost tehdejších jednotek.

Co pro to děláme?

   Naše táborová činnost, bojový výcvik a vojenské vystupování je podřízeno nám dostupným dobovým informacím, předpisům a nařízením pro k.k. lehkou pěchotu. Naší snahou je abychom se svým vystupováním co nejlépe přiblížili tehdejším jednotkám v daném období.

  Pravidelně se účastníme cvičení napoleonských armád, kde ve spolupráci s ostatními složkami rakouské armády cvičíme bojovou činnost.

 Neustále doplňujeme a vylepšujeme naši výstroj a výzbroj a snažíme se přizpůsobovat co nejvíce standardu dané doby. Využíváme k tomu nejnovějších poznatků získaných při pátrání v dokumentech, muzeích a archívech.

 

 

Kdo jsou naši členové ?

  Našimi členy jsou nadšenci, kteří se již delší dobu pohybují na současných bojištích, účastní se bojových ukázek a vystoupení reenactmentu v různých obdobích po celé naší republice i v zahraničí.

 Tito lidé většinou ,,dělají‘‘ střelce z různých historických epoch a  mají tedy v tomto směru bohaté zkušenosti, co se manipulace se zbraní, pořadové a taktické přípravy a ostatních věcí s tím souvisejících týká.

  Nicméně ani úplný nováček se u nás neztratí. Podle našeho nejlepšího svědomí se budeme každému zájemci snažit poradit a pomoci ve všech aspektech našeho společného zájmu.

 

 

Připojíte se k nám?