Bajonet a šavle pro karabiníky

Poboční zbraní karabiníků byla šavle totožná s granátnickou šavlí. Kromě ní ještě nosili na stejném řemení pěchotní bodák.

   Säbel der Österreichischen Grenadiere M1765